Nazwisko i imię:
Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916).
Tytuł:
Księga życia zawierająca regułę, testamenta, treść konstytucji, wyciągi z instrukcji i ceremonji tudzież niektóre nauki, rady i modlitwy służące do użytku sióstr Śgo Feliksa.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. Sióstr Świętego Feliksa, druk Wł. Anczyca i Spółki, 1888,
Opis/komentarz:
w 16ce, str. XV, 1 nl., 84. Autor podpisany jedynie pod listem dedykacyjnym na s. XV. Zawartość: Na s. V-XV: Wszystko przez Serce Marji! Na cześć Przenajświętszego Sakramentu. Czcigodnym i umiłowanym w Chrystusie siostrom, matkom i córkom moim, całemu zgromadzeniu Ś. Feliksa, pozdrowienie w sercu wspólnego naszego Oblubieńca i Pana. (Z podpisem:) X. Honorat Kapucyn. Na s. 1-14: Część pierwsza Reguła, testamenta, przestrogi, błogosławieństwa ś. Ojca, formy professyi. I Treśc (!) Ewangelji czyli reguła 3go Zakonu S. O. Franciszka dla sióstr w zgromadzeniu żyjących przez Siostry ś. Feliksa zachowana. Na s. 15-34: II. Wykład duchowny reguły czyli testament S. O. Franciszka i S. M. Klary z Ich błogosławieństwami i przywilejem ubóstwa. Na s. 35-48: III. Upominek miłości czyli przestrogi i listy S. O. Franciszka tyczące się zachowania reguły. Na s. 49-66; IV. Zadatek chwały czyli Przywileje otrzymane przez S. O. Franciszka tudzież jego obietnice, przepowiednie i błogosławieństwa w różnych okolicznościach udzielone jakoteż niektóre dowody przychylności Kościoła św. Na s. 67-84: V. Umowa wiecznego przymierza czyli formy profesji tak rocznej jak i wieczystej i ich odnowienia w różnych porach w Zgromadzeniu Ś. Feliksa 3 Z. Ś. O. Fr. Jag.
Całość:
Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916).
Księga życia zawierająca regułę, testamenta, treść konstytucji, wyciągi z instrukcji i ceremonji tudzież niektóre nauki, rady i modlitwy służące do użytku sióstr Śgo Feliksa.
Kraków, nakł. Sióstr Świętego Feliksa, druk Wł. Anczyca i Spółki, 1888,
w 16ce, str. XV, 1 nl., 84.
Autor podpisany jedynie pod listem dedykacyjnym na s. XV.
Zawartość:
Na s. V-XV: Wszystko przez Serce Marji! Na cześć Przenajświętszego Sakramentu. Czcigodnym i umiłowanym w Chrystusie siostrom, matkom i córkom moim, całemu zgromadzeniu Ś. Feliksa, pozdrowienie w sercu wspólnego naszego Oblubieńca i Pana. (Z podpisem:) X. Honorat Kapucyn.
Na s. 1-14: Część pierwsza Reguła, testamenta, przestrogi, błogosławieństwa ś. Ojca, formy professyi. I Treśc (!) Ewangelji czyli reguła 3go Zakonu S. O. Franciszka dla sióstr w zgromadzeniu żyjących przez Siostry ś. Feliksa zachowana.
Na s. 15-34: II. Wykład duchowny reguły czyli testament S. O. Franciszka i S. M. Klary z Ich błogosławieństwami i przywilejem ubóstwa.
Na s. 35-48: III. Upominek miłości czyli przestrogi i listy S. O. Franciszka tyczące się zachowania reguły.
Na s. 49-66; IV. Zadatek chwały czyli Przywileje otrzymane przez S. O. Franciszka tudzież jego obietnice, przepowiednie i błogosławieństwa w różnych okolicznościach udzielone jakoteż niektóre dowody przychylności Kościoła św.
Na s. 67-84: V. Umowa wiecznego przymierza czyli formy profesji tak rocznej jak i wieczystej i ich odnowienia w różnych porach w Zgromadzeniu Ś. Feliksa 3 Z. Ś. O. Fr.
Jag.