Nazwisko i imię:
Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916).
Tytuł:
Konstytucye sióstr ś. Felixa trzeciego zakonu ś. o. Franciszka.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. Sióstr Felicjanek, druk. W. Korneckiego, 1877,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 180, III. Anonimowo. Na s. 3-4: Decretum, z datą i podpisem: Datum Romae ex Secria S. Congregationis Episeoporum et Regularium sub die 1. Junii 1874. A. Card. Bizzari Praefectus (Giuseppe Andrea Bizzarri). S. Archiepiscopus Silenciensis (!) Secretarius (Salvatore Nobili Vitelleschi, arcybiskup tytularny Seleucji). Na s. 5-6 toż po polsku: Dekret, z datą i podpisami: Dano w Rzymie z Sekretaryi Ś. Kongregacyi Biskupów i Zakonników dnia 1 Czerwca 1874 r. podpisano A. Card. Bizzari Prefekt. S. Arcybiskup Sylencjeński Sekretarz. Ob. też: Konstytucje Sióstr S. Felixa (1877). Jag. (?) - Lub.Un.Kat. - Nar. - Zakroczym, Biblioteka Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów
Całość:
Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916).
Konstytucye sióstr ś. Felixa trzeciego zakonu ś. o. Franciszka.
Kraków, nakł. Sióstr Felicjanek, druk. W. Korneckiego, 1877,
w 8ce, str. 180, III.
Anonimowo.
Na s. 3-4: Decretum, z datą i podpisem: Datum Romae ex Secria S. Congregationis Episeoporum et Regularium sub die 1. Junii 1874. A. Card. Bizzari Praefectus (Giuseppe Andrea Bizzarri). S. Archiepiscopus Silenciensis (!) Secretarius (Salvatore Nobili Vitelleschi, arcybiskup tytularny Seleucji).
Na s. 5-6 toż po polsku: Dekret, z datą i podpisami: Dano w Rzymie z Sekretaryi Ś. Kongregacyi Biskupów i Zakonników dnia 1 Czerwca 1874 r. podpisano A. Card. Bizzari Prefekt. S. Arcybiskup Sylencjeński Sekretarz.
Ob. też: Konstytucje Sióstr S. Felixa (1877).
Jag. (?) - Lub.Un.Kat. - Nar. - Zakroczym, Biblioteka Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów