Nazwisko i imię:
Koźmina(z)Benedykt (1497-1559).
Opis/komentarz:
ob. Hozjusz Stanisław (Epistolae t. II 1879); Sprawozdanie dyrektora c. k. gimnazyum Nowodworskiego czyli św. Anny w Krakowie za r. 1894. Ob. Estreicher Bibl. Pol. XX, 194-195.
Całość:
Koźmina(z)Benedykt (1497-1559).
ob. Hozjusz Stanisław (Epistolae t. II 1879); Sprawozdanie dyrektora c. k. gimnazyum Nowodworskiego czyli św. Anny w Krakowie za r. 1894.
Ob. Estreicher Bibl. Pol. XX, 194-195.