Nazwisko i imię:
(Koźmian Stanisław).
Opis/komentarz:
obacz Afisz teatralny (Krak. 1871-1877); Arystofanes (Lisistrata 1896); Bartoszewicz Kazimierz (Rok t. I 1895, t. II 1896); Chłędowski Kazimierz (Album 1870); Czas (Krak. 1861-1900); Dziennik Poznański (1868, 1872, 1879, 1880); Echo Muzyczne i Teatralne (Warsz. 1883-1900); Estreicher Karol Teofil i... (Kontrakt 1893); Gazeta Kielecka (1879); Gazeta Krakowska (w drugim wyd. Bibl. Pol. XIX st., t. VIII, Kraków 1975, s. 156, mylnie podano: 1882 nr 189, winno być: 1884 nr 189-191); Gazeta Lwowska (1890, 1894-1896, 1900); Gazeta Toruńska (1868); Gazeta Warszawska (1898); Hempel Jan (Gdzie przyszłość 1872); Humorysta (Wiedeń); Jolly Alfons i Labiche Eugeniusz (Gramatyka 1868, 1892); Journal (Le Petit) de Vienne (1898-1899); Kliszewski Ignacy (Kandydatura 1880); Kosze i koszyki (1869); Koźmian Andrzej Edward (Listy 1894, 1896, Wspomnienia 1867); Koźmian Kajetan (Pisma prozą 1888, Pochwała Jana Henryka Dąbrowskiego 1874, Różne wiersze 1881); Kraj (Krak. 1873); Kraj (Petersb. 1891-1900); Kraków (Bracia 1880); Księga Pamiątkowa Jubileuszu J. I. Kraszewskiego (1881); Kurier Polski (Krak. 1893); Kurier Poznański (1872, 1894); Kwestyonariusz względem zarządzonych przez radę miasta Krakowa (1884); Mien Juliusz (Dla pogorzelców 1886, Wisła 1884); Moszyński Jerzy (Obrachunek 1895); N. N. (Kobieta polska w zaborze pruskim 1876, Oświata ludowa w zaborze pruskim 1876); Popiel Paweł (Austrya monarchia federalna cz. V 1873); Przegląd Miesięczny (Krak. 1874, 1875); Przegląd Polski (Krak. 1866-1900); Przybylski Zygmunt (Z rozwoju 1898); Souvenirs de la Pologne (Paryż 1833); Stronnictwo krakowskie o styczniowem powstaniu (1895); Szczutek (Lwów 1875); Szarek Maciej (Szanowni Bracia 1880, List otwarty 1880); Szujski Józef (Dzieła serya III t. II 1894); Teatr amatorski (Warsz.); Teka Stańczyka (1870); Wiek (Warsz. 1879, 1881, 1883, 1897); Zagłoba (Lwów 1894-1895); Ziarno. Wydawnictwo zbiorowe dla głodnych (Warsz. 1880). Nadto w czasopiśmie Djabeł (Krak., 1896, nr 10) zamieścił wiersz Rozmyślanie (po przeczytaniu książki K. Bartoszewicza). Tłumaczenie na rosyjski fragmentu jego pracy pt: Rzecz o roku 1863 zamieszczono w czasopiśmie Russkaja Starina (Petersb., 1898, t. XCIV, s. 269-287, 543-572, t. XCV, s. 41-59, 299-320), pt.: Zapiski polaka (!) o 1863 godie. W drugim wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. I, Kraków 1959, s. 42, w opisie czasopisma Afisz teatralny (Krak.) podano informację, że w latach 1871-1877 publikował Stan. Koźmian. W rzeczywistości publikowali tam zarówno Stanisław Koźmian, jak i Stanisław Egbert Koźmian. Tamże, t. III, Kraków 1862, s. 370, w opisie czasopisma Czas (Krak.) podano informację, że w latach 1861-1870 publikował Stan. Koźmian. W rzeczywistości publikowali tam zarówno Stanisław Koźmian, jak i Stanisław Egbert Koźmian (1869, nr 129-132, jako S. K.). Tamże, t. V, Kraków 1967, s. 337, 339-341, 343, w opisie czasopisma Dziennik Poznański podano informację, że publikował Stan. Koźmian. W rzeczywistości publikowali tam zarówno Stanisław Koźmian (w l. 1868, 1872, 1879, 1880), jak i Stanisław Egbert Koźmian (w l. 1881, 1882, 1883). Tamże, t. VIII, Kraków 1975, s. 260, 261, 263, 266, w opisie czasopisma Gazeta Toruńska podano informację, że publikował Stan. Koźmian. W rzeczywistości publikowali tam zarówno Stanisław Koźmian (w r. 1868), jak i Stanisław Egbert Koźmian (w l. 1876, 1881, 1882). W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. VI, Kraków 1881, s. 391, St. Koźmianowi mylnie przypisano autorstwo anonimowego druku pt.: Gdzie przyszłość Polski? Kilka słów do rodaków z powodu stóletniej rocznicy pierwszego rozbioru Ojczyzny (1872). - Rzeczywistym autorem jest Jan Hempel (ob.). Tamże, t. II, Kraków 1874, s. 459, zamieszczono również opis: Afisz wydawany co reprezentacya. Kraków, 1871-73, folio, po 1 ark. Bito 150 egzem., a 100 zwykłych afiszy. Za numer brała drukarnia 14 złr. - Chodzi tu o początkowe roczniki wydawanego przez St. Koźmiana czasopisma Afisz teatralny (Krak. 1871-1877, ob.). Według Słownika pseudonimów pisarzy polskich, t. III, Wrocław-Warszawa-Kraków 1996, s. 712 pisał recenzje teatralne oraz publikował jako □ w Gazecie Polskiej w l. 1875-1876. - Tamże, t. III, 1996, s. 482, 710, podano informację, że pisał jako Weiss i ∆ korespondecje z kraju dla hotelu Lambert w Paryżu w 1863 r. (czy drukowane?). Nie należy go mylić ze Stanisławem Egbertem Koźmianem (1811-1885).
Całość:
(Koźmian Stanisław).
obacz Afisz teatralny (Krak. 1871-1877); Arystofanes (Lisistrata 1896); Bartoszewicz Kazimierz (Rok t. I 1895, t. II 1896); Chłędowski Kazimierz (Album 1870); Czas (Krak. 1861-1900); Dziennik Poznański (1868, 1872, 1879, 1880); Echo Muzyczne i Teatralne (Warsz. 1883-1900); Estreicher Karol Teofil i... (Kontrakt 1893); Gazeta Kielecka (1879); Gazeta Krakowska (w drugim wyd. Bibl. Pol. XIX st., t. VIII, Kraków 1975, s. 156, mylnie podano: 1882 nr 189, winno być: 1884 nr 189-191); Gazeta Lwowska (1890, 1894-1896, 1900); Gazeta Toruńska (1868); Gazeta Warszawska (1898); Hempel Jan (Gdzie przyszłość 1872); Humorysta (Wiedeń); Jolly Alfons i Labiche Eugeniusz (Gramatyka 1868, 1892); Journal (Le Petit) de Vienne (1898-1899); Kliszewski Ignacy (Kandydatura 1880); Kosze i koszyki (1869); Koźmian Andrzej Edward (Listy 1894, 1896, Wspomnienia 1867); Koźmian Kajetan (Pisma prozą 1888, Pochwała Jana Henryka Dąbrowskiego 1874, Różne wiersze 1881); Kraj (Krak. 1873); Kraj (Petersb. 1891-1900); Kraków (Bracia 1880); Księga Pamiątkowa Jubileuszu J. I. Kraszewskiego (1881); Kurier Polski (Krak. 1893); Kurier Poznański (1872, 1894); Kwestyonariusz względem zarządzonych przez radę miasta Krakowa (1884); Mien Juliusz (Dla pogorzelców 1886, Wisła 1884); Moszyński Jerzy (Obrachunek 1895); N. N. (Kobieta polska w zaborze pruskim 1876, Oświata ludowa w zaborze pruskim 1876); Popiel Paweł (Austrya monarchia federalna cz. V 1873); Przegląd Miesięczny (Krak. 1874, 1875); Przegląd Polski (Krak. 1866-1900); Przybylski Zygmunt (Z rozwoju 1898); Souvenirs de la Pologne (Paryż 1833); Stronnictwo krakowskie o styczniowem powstaniu (1895); Szczutek (Lwów 1875); Szarek Maciej (Szanowni Bracia 1880, List otwarty 1880); Szujski Józef (Dzieła serya III t. II 1894); Teatr amatorski (Warsz.); Teka Stańczyka (1870); Wiek (Warsz. 1879, 1881, 1883, 1897); Zagłoba (Lwów 1894-1895); Ziarno. Wydawnictwo zbiorowe dla głodnych (Warsz. 1880).
Nadto w czasopiśmie Djabeł (Krak., 1896, nr 10) zamieścił wiersz Rozmyślanie (po przeczytaniu książki K. Bartoszewicza).
Tłumaczenie na rosyjski fragmentu jego pracy pt: Rzecz o roku 1863 zamieszczono w czasopiśmie Russkaja Starina (Petersb., 1898, t. XCIV, s. 269-287, 543-572, t. XCV, s. 41-59, 299-320), pt.: Zapiski polaka (!) o 1863 godie.
W drugim wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. I, Kraków 1959, s. 42, w opisie czasopisma Afisz teatralny (Krak.) podano informację, że w latach 1871-1877 publikował Stan. Koźmian. W rzeczywistości publikowali tam zarówno Stanisław Koźmian, jak i Stanisław Egbert Koźmian.
Tamże, t. III, Kraków 1862, s. 370, w opisie czasopisma Czas (Krak.) podano informację, że w latach 1861-1870 publikował Stan. Koźmian. W rzeczywistości publikowali tam zarówno Stanisław Koźmian, jak i Stanisław Egbert Koźmian (1869, nr 129-132, jako S. K.).
Tamże, t. V, Kraków 1967, s. 337, 339-341, 343, w opisie czasopisma Dziennik Poznański podano informację, że publikował Stan. Koźmian. W rzeczywistości publikowali tam zarówno Stanisław Koźmian (w l. 1868, 1872, 1879, 1880), jak i Stanisław Egbert Koźmian (w l. 1881, 1882, 1883).
Tamże, t. VIII, Kraków 1975, s. 260, 261, 263, 266, w opisie czasopisma Gazeta Toruńska podano informację, że publikował Stan. Koźmian. W rzeczywistości publikowali tam zarówno Stanisław Koźmian (w r. 1868), jak i Stanisław Egbert Koźmian (w l. 1876, 1881, 1882).
W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. VI, Kraków 1881, s. 391, St. Koźmianowi mylnie przypisano autorstwo anonimowego druku pt.: Gdzie przyszłość Polski? Kilka słów do rodaków z powodu stóletniej rocznicy pierwszego rozbioru Ojczyzny (1872). - Rzeczywistym autorem jest Jan Hempel (ob.).
Tamże, t. II, Kraków 1874, s. 459, zamieszczono również opis: Afisz wydawany co reprezentacya. Kraków, 1871-73, folio, po 1 ark. Bito 150 egzem., a 100 zwykłych afiszy. Za numer brała drukarnia 14 złr. - Chodzi tu o początkowe roczniki wydawanego przez St. Koźmiana czasopisma Afisz teatralny (Krak. 1871-1877, ob.).
Według Słownika pseudonimów pisarzy polskich, t. III, Wrocław-Warszawa-Kraków 1996, s. 712 pisał recenzje teatralne oraz publikował jako □ w Gazecie Polskiej w l. 1875-1876. - Tamże, t. III, 1996, s. 482, 710, podano informację, że pisał jako Weiss i ∆ korespondecje z kraju dla hotelu Lambert w Paryżu w 1863 r. (czy drukowane?).
Nie należy go mylić ze Stanisławem Egbertem Koźmianem (1811-1885).