Nazwisko i imię:
Koszykarstwo, przemysł.
Opis/komentarz:
ob. Godzien Karol (O niektórych gałęziach 1884). Ob. też Wierzba koszykarska.
Całość:
Koszykarstwo, przemysł.
ob. Godzien Karol (O niektórych gałęziach 1884).
Ob. też Wierzba koszykarska.