Nazwisko i imię:
Koszyczek (z) Jan, bakałarz, tłumacz (koniec XV-pierwsza połowa XVI w.).
Tytuł:
Historya Piękna i Ucieszna o Siedmiu Mędrcach Którzy ciekawemi powieściami swemi czytaiącego zabawią. Przetłomaczył z łacińskiego na Polski język Jan Bakałarz z Koszyczek. Za pozwoleniem Cenzury Rządowej.
Miejsce i rok wydania:
Mikołów, nakł. i druk. T. Nowackiego, 1848 (imprimatur 1846),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 132. Inst.Bad.Lit. - Toż, wydanie drugie (?). Mikułów, Nowatzki, około 1861 r., w 12ce, ark. 6; sgr. 2.
Całość:
Koszyczek (z) Jan, bakałarz, tłumacz (koniec XV-pierwsza połowa XVI w.).
Historya Piękna i Ucieszna o Siedmiu Mędrcach Którzy ciekawemi powieściami swemi czytaiącego zabawią. Przetłomaczył z łacińskiego na Polski język Jan Bakałarz z Koszyczek. Za pozwoleniem Cenzury Rządowej.
Mikołów, nakł. i druk. T. Nowackiego, 1848 (imprimatur 1846),
w 8ce, str. 132.
Inst.Bad.Lit.
- Toż, wydanie drugie (?). Mikułów, Nowatzki, około 1861 r., w 12ce, ark. 6; sgr. 2.