Nazwisko i imię:
Koszyczek (z) Jan, bakałarz, tłumacz (koniec XV-pierwsza połowa XVI w.).
Tytuł:
Historya piękna i ucieszna o siedmiu mędrcach. Którzy ciekawemi powieściami swemi czytającego zabawią. Przetłomaczył z łacińskiego na polski język Jan Bakalarz (!) z Koszyczek. Za pozwoleniem cenzury rządowej.
Miejsce i rok wydania:
Mikołów, nakł. i druk. Juliusza Nowackiego, b. r. (imprimatur 1846),
Opis/komentarz:
w 12ce, str. 134, 2 nl.. Inst.Bad.Lit. - Tor.Ks.K.
Całość:
Koszyczek (z) Jan, bakałarz, tłumacz (koniec XV-pierwsza połowa XVI w.).
Historya piękna i ucieszna o siedmiu mędrcach. Którzy ciekawemi powieściami swemi czytającego zabawią. Przetłomaczył z łacińskiego na polski język Jan Bakalarz (!) z Koszyczek. Za pozwoleniem cenzury rządowej.
Mikołów, nakł. i druk. Juliusza Nowackiego, b. r. (imprimatur 1846),
w 12ce, str. 134, 2 nl..
Inst.Bad.Lit. - Tor.Ks.K.