Nazwisko i imię:
Koszyczek (z) Jan, bakałarz, tłumacz (koniec XV-pierwsza połowa XVI w.).
Tytuł:
Historya Piękna i Ucieszna o Siedmiu Mędrcach Którzy ciekawemi powieściami swemi czytającego zabawią.
Miejsce i rok wydania:
Przedrukowana. Roku Pańskiego 1800. B. m., (1800),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 176 nl. Anonimowo. Na s. 2 nl.: Krotka Przemowa do Czytelnika. Książnica Zamojska (Księgozbiór Klemensowski) - Toż. Roku Pańskiego 1804. B. m., (1804), w 8ce, str. 176 nl. Anonimowo. Na s. 2 nl.: Krotka Przemowa do Czytelnika. Czart. - Inst.Bad.Lit. - Jag.-Nar. - Ossol. - Tor.Ks.K. - Warsz.Un.
Całość:
Koszyczek (z) Jan, bakałarz, tłumacz (koniec XV-pierwsza połowa XVI w.).
Historya Piękna i Ucieszna o Siedmiu Mędrcach Którzy ciekawemi powieściami swemi czytającego zabawią.
Przedrukowana. Roku Pańskiego 1800. B. m., (1800),
w 8ce, str. 176 nl. Anonimowo.
Na s. 2 nl.: Krotka Przemowa do Czytelnika.
Książnica Zamojska (Księgozbiór Klemensowski)
- Toż. Roku Pańskiego 1804. B. m., (1804), w 8ce, str. 176 nl.
Anonimowo.
Na s. 2 nl.: Krotka Przemowa do Czytelnika.
Czart. - Inst.Bad.Lit. - Jag.-Nar. - Ossol. - Tor.Ks.K. - Warsz.Un.