Nazwisko i imię:
Koszutski Wacław.
Tytuł:
Pomiary i znamiona charakterystyczne najwięcej znanych ras i odmian bydła nizinnego i górskiego, według Lehnerta opisał Wacław Koszutski.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. Redakcyi Hodowcy, (Gebethner i Wolff), druk. Ign. Zawiszewskiego, 1885,
Opis/komentarz:
w 8ce małej, str. 4 nl., 94, 2 nl., z ryc. w tekście; kop. 50. Na stronie przedtytułowej : Pomiary i znamiona charakterystyczne Bydła Nizinnego i Górskiego. Pozn.TPN - Warsz.Un.
Całość:
Koszutski Wacław.
Pomiary i znamiona charakterystyczne najwięcej znanych ras i odmian bydła nizinnego i górskiego, według Lehnerta opisał Wacław Koszutski.
Warszawa, nakł. Redakcyi Hodowcy, (Gebethner i Wolff), druk. Ign. Zawiszewskiego, 1885,
w 8ce małej, str. 4 nl., 94, 2 nl., z ryc. w tekście; kop. 50.
Na stronie przedtytułowej : Pomiary i znamiona charakterystyczne Bydła Nizinnego i Górskiego.
Pozn.TPN - Warsz.Un.