Nazwisko i imię:
Koszutski Stanisław (1872-1930).
Opis/komentarz:
obacz Ateneum (Warsz. 1900); Biblioteka Warszawska (1900); Ekonomista (Warsz. 1900); Gazeta Handlowa (Warsz. 1900); Gazeta Polska (Warsz. 1899, 1900); Gazeta Sądowa Warszawska (1899); Głos (Warsz. 1896-1900); Kurier Poranny (Warsz. 1891-1900); Prawda (Warsz. 1900); Ruskin John (Droga 1900); Tygodnik Illustrowany (Warsz. 1898, 1899). Ponadto według Słownika pseudonimów pisarzy polskich (t. I, Wrocław-Warszawa-Kraków 1994, s. 322, 347; t. III, Wrocław-Warszawa-Kraków 1996, s. 111, 114, 210, 236, 253) pisał również w czasopiśmie Głos (Warsz. 1896-1899) jako C-i, Civis, S. K., S. Kosz., S. Kt, (St. K.), St. Kosz, St. Kosz..., Stanisławski K., (stk).
Całość:
Koszutski Stanisław (1872-1930).
obacz Ateneum (Warsz. 1900); Biblioteka Warszawska (1900); Ekonomista (Warsz. 1900); Gazeta Handlowa (Warsz. 1900); Gazeta Polska (Warsz. 1899, 1900); Gazeta Sądowa Warszawska (1899); Głos (Warsz. 1896-1900); Kurier Poranny (Warsz. 1891-1900); Prawda (Warsz. 1900); Ruskin John (Droga 1900); Tygodnik Illustrowany (Warsz. 1898, 1899).
Ponadto według Słownika pseudonimów pisarzy polskich (t. I, Wrocław-Warszawa-Kraków 1994, s. 322, 347; t. III, Wrocław-Warszawa-Kraków 1996, s. 111, 114, 210, 236, 253) pisał również w czasopiśmie Głos (Warsz. 1896-1899) jako C-i, Civis, S. K., S. Kosz., S. Kt, (St. K.), St. Kosz, St. Kosz..., Stanisławski K., (stk).