Nazwisko i imię:
Koszutski (Koszucki, Koszutzki) Stanisław, h. Leszczyc, bibliotekarz Zygmunta Augusta (zm. 1559).
Opis/komentarz:
ob. Dziennik Warszawski (1826); Popliński Jan (Wypisy polskie; Nowe cz. II 1838). Listy jego autorstwa zamieszczono w pracy Michała Balińskiego: Pamiętniki o królowej Barbarze, żonie Zygmunta Augusta, cz. I-II, Warszawa 1837; przedruk w: M. Baliński, Pisma historyczne, t. I-II, Warszawa 1843. Ob. też Estreicher Bibl. Pol. XX, 163.
Całość:
Koszutski (Koszucki, Koszutzki) Stanisław, h. Leszczyc, bibliotekarz Zygmunta Augusta (zm. 1559).
ob. Dziennik Warszawski (1826); Popliński Jan (Wypisy polskie; Nowe cz. II 1838).
Listy jego autorstwa zamieszczono w pracy Michała Balińskiego: Pamiętniki o królowej Barbarze, żonie Zygmunta Augusta, cz. I-II, Warszawa 1837; przedruk w: M. Baliński,
Pisma historyczne, t. I-II, Warszawa 1843.
Ob. też Estreicher Bibl. Pol. XX, 163.