Nazwisko i imię:
Koszutski Nestor (1822-1886).
Opis/komentarz:
obacz Dziennik Poznański (1861); Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego (1858); Gazeta Polska (Warsz. 1861); Gazeta Rolnicza (Warsz. 1862); Przyjaciel Domowy (Lwów 1862); Tempelhof E. (Die polnische Frage 1863). Nadto w drugim wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. VIII, Kraków 1975, s. 127, podano, że publikował w Gazecie Codziennej, 1860 nr 104 (mylnie jako N. Koszucki). W numerze tym zamieszczono jedynie streszczenie jego pracy: Die Grundlagen des Realkredits.
Całość:
Koszutski Nestor (1822-1886).
obacz Dziennik Poznański (1861); Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego (1858); Gazeta Polska (Warsz. 1861); Gazeta Rolnicza (Warsz. 1862); Przyjaciel Domowy (Lwów 1862); Tempelhof E. (Die polnische Frage 1863).
Nadto w drugim wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. VIII, Kraków 1975, s. 127, podano, że publikował w Gazecie Codziennej, 1860 nr 104 (mylnie jako N. Koszucki). W numerze tym zamieszczono jedynie streszczenie jego pracy: Die Grundlagen des Realkredits.