Nazwisko i imię:
Koszutski Mikołaj.
Opis/komentarz:
ob. Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego (1841).
Całość:
Koszutski Mikołaj.
ob. Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego (1841).