Nazwisko i imię:
Koszutski Józef dr, z Mąkownicy (1837-1896).
Tytuł:
I. O stosunku dyfteryi do krupu i o jej wyłącznie lokalnem leczeniu jednochlorkiem rtęci. II Etyjologia i leczenie choleryny niemowląt i dzieci. Napisał Dr. ...
Miejsce i rok wydania:
Poznań, nakł. autora, Druk. Kuryera Poznańskiego, 1884,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 62, 2 nl., 12. Na s. 3: Ku uczczeniu Członków IVtego zjazdu lekarzy i przyrodników polskich w Poznaniu, od dnia 2go do 6go Czerwca 1884 odbyć się mającego, drukiem ogłosił Autor. Na s. 7-8 przedmowa autora, datowana: Poznań, dnia 22 Maja 1884. Pozn.TPN - Pozn.Un.
Całość:
Koszutski Józef dr, z Mąkownicy (1837-1896).
I. O stosunku dyfteryi do krupu i o jej wyłącznie lokalnem leczeniu jednochlorkiem rtęci. II Etyjologia i leczenie choleryny niemowląt i dzieci. Napisał Dr. ...
Poznań, nakł. autora, Druk. Kuryera Poznańskiego, 1884,
w 8ce, str. 62, 2 nl., 12.
Na s. 3: Ku uczczeniu Członków IVtego zjazdu lekarzy i przyrodników polskich w Poznaniu, od dnia 2go do 6go Czerwca 1884 odbyć się mającego, drukiem ogłosił Autor.
Na s. 7-8 przedmowa autora, datowana: Poznań, dnia 22 Maja 1884.
Pozn.TPN - Pozn.Un.