Nazwisko i imię:
Koszutski Hilary ks. (1822-1896).
Tytuł:
Żywoty Świętych Pustelników w Polsce. Przez Ks. ... (Wydawnictwo Dobrych i Tanich Książek, VIII).
Miejsce i rok wydania:
Tamże [Poznań], w komisie księgarni N. Kamieńskiego i Spół. oraz K. Reyznera w Poznaniu, Druk. Tygodnika Katolickiego (A. Schmaedicke) w Grodzisku, 1865,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 4 nl., 209, 1 nl.; cena sklepowa 8 sgr. = 40 cent. w. a. Obejmuje: Część pierwsza. Żywot śś. pustelników kazimierskich: Jana, Benedykta, Mateusza, Izaaka, Krystyna Męczenników i Barnaby Wyznawcy. Patronów Królestwa Polskiego (s. 3-4 nl. i 1-136); Część druga. Żywot św. męczenników Andrzeja Żurawka Wyznawcy i Benedykta Męczennika, patronów Królestwa Polskiego (s. 137-209). Gdańsk - Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Pozn.TPN - Pozn.Un. - Śl. - Tor.Ks.K. - Tor.Un.
Całość:
Koszutski Hilary ks. (1822-1896).
Żywoty Świętych Pustelników w Polsce. Przez Ks. ... (Wydawnictwo Dobrych i Tanich Książek, VIII).
Tamże [Poznań], w komisie księgarni N. Kamieńskiego i Spół. oraz K. Reyznera w Poznaniu, Druk. Tygodnika Katolickiego (A. Schmaedicke) w Grodzisku, 1865,
w 8ce, str. 4 nl., 209, 1 nl.; cena sklepowa 8 sgr. = 40 cent. w. a.
Obejmuje: Część pierwsza. Żywot śś. pustelników kazimierskich: Jana, Benedykta, Mateusza, Izaaka, Krystyna Męczenników i Barnaby Wyznawcy. Patronów Królestwa Polskiego (s. 3-4 nl. i 1-136); Część druga. Żywot św. męczenników Andrzeja Żurawka Wyznawcy i Benedykta Męczennika, patronów Królestwa Polskiego (s. 137-209).
Gdańsk - Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Pozn.TPN - Pozn.Un. - Śl. - Tor.Ks.K. - Tor.Un.