Nazwisko i imię:
Koszutski Hilary ks. (1822-1896).
Tytuł:
Żywoty Świętych Dziewic przez Ks. ... Oddział II.
Miejsce i rok wydania:
Pelplin, nakł. księgarni J. N. Romana, druk. Stanisława Romana, 1875,
Opis/komentarz:
w 8ce małej, str. VIII, 9-226; ct. 90. Obejmuje: Wstęp od autora pt.: Kochane dzieci, z podpisem: Przyjaciel dzieci (s. V-VIII); Święta Cecylia. O śpiewie i muzyce kościelnej (s. 9-54); Święta Apolonia (s. 55-84); Święta Leokadya. O koniecznej potrzebie modlitwy (s. 85-108); Święta Brygida. Jałmużna zbogaca (s. 109-166); Święta Genowefa. O modlitwie zewnętrznej (s. 167-226). Jag. - Gdańsk - Lub.Un.Kat.
Całość:
Koszutski Hilary ks. (1822-1896).
Żywoty Świętych Dziewic przez Ks. ... Oddział II.
Pelplin, nakł. księgarni J. N. Romana, druk. Stanisława Romana, 1875,
w 8ce małej, str. VIII, 9-226; ct. 90.
Obejmuje: Wstęp od autora pt.: Kochane dzieci, z podpisem: Przyjaciel dzieci (s. V-VIII); Święta Cecylia. O śpiewie i muzyce kościelnej (s. 9-54); Święta Apolonia (s. 55-84); Święta Leokadya. O koniecznej potrzebie modlitwy (s. 85-108); Święta Brygida. Jałmużna zbogaca (s. 109-166); Święta Genowefa. O modlitwie zewnętrznej (s. 167-226).
Jag. - Gdańsk - Lub.Un.Kat.