Nazwisko i imię:
Koszutski Hilary ks. (1822-1896).
Tytuł:
Żywoty świętych chłopców. Krescencyusz i Neon przez Ks. H. Koszutskiego. (Odb. z Niedzieli).
Miejsce i rok wydania:
Poznań, nakł. Wydawnictwa Jim. ks. Fr. Bażyńskiego (Władysława Simona), 1876,
Opis/komentarz:
w 8ce małej, str. 2 nl., 48, 2 nl. Ak. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Pozn.TPN - Tor.Un.
Całość:
Koszutski Hilary ks. (1822-1896).
Żywoty świętych chłopców. Krescencyusz i Neon przez Ks. H. Koszutskiego. (Odb. z Niedzieli).
Poznań, nakł. Wydawnictwa Jim. ks. Fr. Bażyńskiego (Władysława Simona), 1876,
w 8ce małej, str. 2 nl., 48, 2 nl.
Ak. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Pozn.TPN - Tor.Un.