Nazwisko i imię:
Koszutski Adam Witold (1873-1933).
Opis/komentarz:
obacz Djabeł (Krak. 1894, 1896, 1897, 1899); Gazeta Krakowska (1883); Jajko Wielkanocne (Krak. 1899, w drugim wyd. Bibl. Pol. XIX st., t. XII, s. 162, mylnie jako Wiktor Koszutski); Mieszczanin (Krak.); Przegląd Powszechny (Krak. 1894); Reforma (Krak. 1899, 1900); Zgoda (Chicago 1896). Ponadto w czasopiśmie Djabeł (Krak.) publikował również jako Bróg (1894, 1896, 1897) oraz jako W. K. (1899).
Całość:
Koszutski Adam Witold (1873-1933).
obacz Djabeł (Krak. 1894, 1896, 1897, 1899); Gazeta Krakowska (1883); Jajko Wielkanocne (Krak. 1899, w drugim wyd. Bibl. Pol. XIX st., t. XII, s. 162, mylnie jako Wiktor Koszutski); Mieszczanin (Krak.); Przegląd Powszechny (Krak. 1894); Reforma (Krak. 1899, 1900); Zgoda (Chicago 1896).
Ponadto w czasopiśmie Djabeł (Krak.) publikował również jako Bróg (1894, 1896, 1897) oraz jako W. K. (1899).