Nazwisko i imię:
Koszutowski W., instruktor tkactwa w Stanisławowie.
Opis/komentarz:
ob. Zorza (Warsz. 1898).
Całość:
Koszutowski W., instruktor tkactwa w Stanisławowie.
ob. Zorza (Warsz. 1898).