Nazwisko i imię:
Koszelow Aleksandr Iwanowicz, literat rosyjski (1806-1883).
Opis/komentarz:
ob. Dziennik Poznański (1862, w drugim wyd. Bibl. Pol. XIX st., t. V, s. 338, mylnie jako: A. Koszelew); Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego (1858).
Całość:
Koszelow Aleksandr Iwanowicz, literat rosyjski (1806-1883).
ob. Dziennik Poznański (1862, w drugim wyd. Bibl. Pol. XIX st., t. V, s. 338, mylnie jako: A. Koszelew); Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego (1858).