Nazwisko i imię:
Koszatka (zwierzę).
Opis/komentarz:
ob. Jachno Jan (Obrazki 1881).
Całość:
Koszatka (zwierzę).
ob. Jachno Jan (Obrazki 1881).