Nazwisko i imię:
Kośmiński Antoni.
Opis/komentarz:
ob. Kłosy ojczyste (Wiedeń 1875; w tomie XVI drugiego wyd. Bibl. Pol. XIX st., s. 250, mylnie jako Stanisław Lubicz Kośmiński); Morgan Lady Sydney z d. Owenson (O'Donnel 1848); Virey Julien Joseph (Historja obyczajów 1828). Według Encyklopedii Powszechnej Orgelbranda (Warszawa, 1864, t. XV, s. 654) Antoni Kośmiński przełożył Aleksandra von Humboldta "Ansichten der Natur" pt. "Obrazy przyrodzenia przez Humboldta" (z francuskiego, Warsz. 1847, 2 tomy, w 8ce). Biblioteka Warszawska (1847, t. I, zbioru ogólnego t. XXV, str. 647) zapowiadała druk tego przekładu pt. "Obrazy przyrodzenia" w dwóch tomach nakładem Orgelbranda. Najpewniej pozostało w rękopisie.
Całość:
Kośmiński Antoni.
ob. Kłosy ojczyste (Wiedeń 1875; w tomie XVI drugiego wyd. Bibl. Pol. XIX st., s. 250, mylnie jako Stanisław Lubicz Kośmiński); Morgan Lady Sydney z d. Owenson (O'Donnel 1848); Virey Julien Joseph (Historja obyczajów 1828).
Według Encyklopedii Powszechnej Orgelbranda (Warszawa, 1864, t. XV, s. 654) Antoni Kośmiński przełożył Aleksandra von Humboldta "Ansichten der Natur" pt. "Obrazy przyrodzenia przez Humboldta" (z francuskiego, Warsz. 1847, 2 tomy, w 8ce). Biblioteka Warszawska (1847, t. I, zbioru ogólnego t. XXV, str. 647) zapowiadała druk tego przekładu pt. "Obrazy przyrodzenia" w dwóch tomach nakładem Orgelbranda. Najpewniej pozostało w rękopisie.