Nazwisko i imię:
Kośmiński Antoni.
Tytuł:
Dobiesławski, powieść narodowa z czasów Jana III. Od r. 1673 do 1684. Przez ... Tom I-II.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Józefa Węckiego, 1829,
Opis/komentarz:
w 12ce, str. 4 nl., 170; str. 4 nl., 179; złp. 6. W pierwszym wyd. Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 445, błędnie podano datę wydania: 1819. Czart. - Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Pozn.Un. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
Całość:
Kośmiński Antoni.
Dobiesławski, powieść narodowa z czasów Jana III. Od r. 1673 do 1684. Przez ... Tom I-II.
Warszawa, druk. Józefa Węckiego, 1829,
w 12ce, str. 4 nl., 170; str. 4 nl., 179; złp. 6.
W pierwszym wyd. Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 445, błędnie podano datę wydania: 1819.
Czart. - Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Pozn.Un. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.