Nazwisko i imię:
(Kościuszkowskie powstanie).
Tytuł:
(Zawiadomienie o obchodach w Paryżu 98. rocznicy wybuchu powstania, inc: „Szanown[i] Obywatel[e]. Obchód rocznicy wybuchu Powstania Kościuszkowskiego, …”, z datą: 15 IV 1892).
Miejsce i rok wydania:
(Paryż), Druk. pol. A. Reiffa, (1892),
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 1 nl. Druk w dwu szpaltach: lewa po polsku, prawa po francusku (inc.: „Citoyen, Nous avons l'honneur de Vous inviter...”). Jag.
Całość:
(Kościuszkowskie powstanie).
(Zawiadomienie o obchodach w Paryżu 98. rocznicy wybuchu powstania, inc: „Szanown[i] Obywatel[e]. Obchód rocznicy wybuchu Powstania Kościuszkowskiego, …”, z datą: 15 IV 1892).
(Paryż), Druk. pol. A. Reiffa, (1892),
w 4ce, str. 1 nl.
Druk w dwu szpaltach: lewa po polsku, prawa po francusku (inc.: „Citoyen, Nous avons l'honneur de Vous inviter...”).
Jag.