Nazwisko i imię:
(Kościuszkowskie powstanie).
Tytuł:
Program Wieczoru Kosciuszkowskiego urządzonego w lokalu Stow. Drukarzy i Litografów Ognisko dnia 8. Kwietnia 1894 roku.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, Druk. Uniwersytecka, 1894,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 1 nl. Czart.
Całość:
(Kościuszkowskie powstanie).
Program Wieczoru Kosciuszkowskiego urządzonego w lokalu Stow. Drukarzy i Litografów Ognisko dnia 8. Kwietnia 1894 roku.
Kraków, Druk. Uniwersytecka, 1894,
w 4ce, str. 1 nl.
Czart.