Nazwisko i imię:
(Kościuszkowskie powstanie).
Tytuł:
Program uroczystego wieczoru urządzonego w Sali „Sokoła” krakowskiego dnia 30 Marca 1894 r. w oktawę setnej rocznicy przysięgi Tadeusza Kościuszki staraniem Towarzystwa Muzycznego.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. Komitetu Kościuszkowskiego, Druk. Czasu, (1894),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 1 nl. Jag.
Całość:
(Kościuszkowskie powstanie).
Program uroczystego wieczoru urządzonego w Sali „Sokoła” krakowskiego dnia 30 Marca 1894 r. w oktawę setnej rocznicy przysięgi Tadeusza Kościuszki staraniem Towarzystwa Muzycznego.
Kraków, nakł. Komitetu Kościuszkowskiego, Druk. Czasu, (1894),
w 8ce, str. 1 nl.
Jag.