Nazwisko i imię:
(Kościuszkowskie powstanie).
Tytuł:
Powstanie T. Kościuszki z pism autentycznych sekretnych dotąd drukiem nieogłoszonych wydane.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, W Księgarni Nowéj J. Łukaszewicza, 1846,
Opis/komentarz:
w 16ce, str. 2 nl., 196; złp. 3. Zawiera listy, raporty i pisma następujących osób m. in.: Fabian Witold Aleksandrowicz; Nikołaj Dmitrijewicz Arsienjew (tu: Arsenieff, Arszeniew); Michaił Barkłaj de Tolli (Michael Barclay de Tolly); Wilhelm Magnus von Brünneck (tu: Brunerk); Busch (w Ejtkunach); Pawieł Dmitrijewicz Cycianow (Cycyanow); Michaił Iwanowicz Diejew (tu: Dejow); Leopold Heinrich von Goltz; Friedrich Karl Ludwig von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck; Zampiero Grimani; Karl von Herzberg; Fiodor Grinbłant (tu: Hrynbłant); Osip Andriejewicz Igielstrom (Otto Heinrich Igelström); Siemion Jazykow; Dmitrij K. Korowajew; Tadeusz Kościuszko; bp Józef Kossakowski; Michał Kossakowski; Szymon Kossakowski; Ludwik Liszewski; Aleksiej Andriejewicz Łaskin; Karol Narbutt; Piotr Ożarowski; Prawnowski; Józef Mikołaj Radziwiłł; Friedrich Leopold von Schrötter; Joseph Friedrich von Sulzer; Józef Szyszko; Timofiej Iwanowicz Tutołmin (tu: Tutolmin); Boris Aleksiejewicz Tiszczew (tu mylnie: Tyńcow). Ak. — Czart. — Jag — Kórnik — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Śl.
Całość:
(Kościuszkowskie powstanie).
Powstanie T. Kościuszki z pism autentycznych sekretnych dotąd drukiem nieogłoszonych wydane.
Poznań, W Księgarni Nowéj J. Łukaszewicza, 1846,
w 16ce, str. 2 nl., 196; złp. 3.
Zawiera listy, raporty i pisma następujących osób m. in.: Fabian Witold Aleksandrowicz; Nikołaj Dmitrijewicz Arsienjew (tu: Arsenieff, Arszeniew); Michaił Barkłaj de Tolli (Michael Barclay de Tolly); Wilhelm Magnus von Brünneck (tu: Brunerk); Busch (w Ejtkunach); Pawieł Dmitrijewicz Cycianow (Cycyanow); Michaił Iwanowicz Diejew (tu: Dejow); Leopold Heinrich von Goltz; Friedrich Karl Ludwig von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck; Zampiero Grimani; Karl von Herzberg; Fiodor Grinbłant (tu: Hrynbłant); Osip Andriejewicz Igielstrom (Otto Heinrich Igelström); Siemion Jazykow; Dmitrij K. Korowajew; Tadeusz Kościuszko; bp Józef Kossakowski; Michał Kossakowski; Szymon Kossakowski; Ludwik Liszewski; Aleksiej Andriejewicz Łaskin; Karol Narbutt; Piotr Ożarowski; Prawnowski; Józef Mikołaj Radziwiłł; Friedrich Leopold von Schrötter; Joseph Friedrich von Sulzer; Józef Szyszko; Timofiej Iwanowicz Tutołmin (tu: Tutolmin); Boris Aleksiejewicz Tiszczew (tu mylnie: Tyńcow).
Ak. — Czart. — Jag — Kórnik — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Śl.