Nazwisko i imię:
(Kościuszkowskie powstanie).
Tytuł:
(Odezwa Krakowskiego Towarzystwa Oświaty Ludowej wzywająca do uczczenia setnej rocznicy powstania T. Kościuszki, inc.: „Rocznica powstania Tadeusza Kościuszki...”).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. krakowskiego Towarzystwa „Oświaty Ludowej”, druk. Drukarni Związkowej, 1894,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 1 nl. Z wydziału Krak. Tow. „Oświaty Ludowej” podpisali: Dr. Wilhelm Dadlez sekretarz i Ks. Dr. Józef Pelczar przewodniczący. Jag.
Całość:
(Kościuszkowskie powstanie).
(Odezwa Krakowskiego Towarzystwa Oświaty Ludowej wzywająca do uczczenia setnej rocznicy powstania T. Kościuszki, inc.: „Rocznica powstania Tadeusza Kościuszki...”).
Kraków, nakł. krakowskiego Towarzystwa „Oświaty Ludowej”, druk. Drukarni Związkowej, 1894,
w 4ce, str. 1 nl.
Z wydziału Krak. Tow. „Oświaty Ludowej” podpisali: Dr. Wilhelm Dadlez sekretarz i Ks. Dr. Józef Pelczar przewodniczący.
Jag.