Nazwisko i imię:
(Kościuszkowskie powstanie).
Tytuł:
(Odezwa z okazji setnej rocznicy Powstania Kościuszkowskiego, inc.: „Osłabiony zdradą, zgnębiony przemocą, zubożony rabunkiem, w bezsilnej rozpaczy stał naród Polski nad brzegiem przepaści...”).
Miejsce i rok wydania:
B. m. b. r. (1894),
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 1 nl. Jag.
Całość:
(Kościuszkowskie powstanie).
(Odezwa z okazji setnej rocznicy Powstania Kościuszkowskiego, inc.: „Osłabiony zdradą, zgnębiony przemocą, zubożony rabunkiem, w bezsilnej rozpaczy stał naród Polski nad brzegiem przepaści...”).
B. m. b. r. (1894),
w 4ce, str. 1 nl.
Jag.