Nazwisko i imię:
(Kościuszkowskie powstanie).
Tytuł:
Lud warszawski podczas Powstania Kościuszki roku 1794.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, nakł. Jana Ludowskiego, Druk. Drukarni Narodowej W. Manieckiego, 1867,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2 nl., 66, tabl. 1; cent. 12. Czart. — Ossol.
Całość:
(Kościuszkowskie powstanie).
Lud warszawski podczas Powstania Kościuszki roku 1794.
Lwów, nakł. Jana Ludowskiego, Druk. Drukarni Narodowej W. Manieckiego, 1867,
w 8ce, str. 2 nl., 66, tabl. 1; cent. 12.
Czart. — Ossol.