Nazwisko i imię:
(Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura).
Opis/komentarz:
obacz Album Muzeum Narodowego w Rapperswyll t. IV (1894); Allonville Armand (Mémoires 1838–1845); Anczyc Władysław Ludwik (pod Racławicami 1881, 1894); Arnold Robert Franz (in der deutschen Literatur 1898, 1899); Auger Louis Simon (patriote polonais 1810); Baliński Karol (Kolenda 1866); Baranowski Walenty (Opis 1880, Pogrzeb 1880); Baudouin de Courtenay Romualda (Nowe materyały 1889); Biblioteka ludowa polska, Seria druga (nr 61–67); Biblioteka Mrówki (Lwów); Biblioteka Naukowego Zakładu imienia Ossolińskich t. 7 (Lwów 1865); Bibrowicz Bernard (Kazanie 1817); Biela Wojciech (Słowo 1894); Bizonnet Edmond (Au Bénéfice 1863); Błotnicka z Parvich Maria Taida (Żywot 1889); Boberska Felicja z Wasilewskich (i Kiliński 1893, Pisma 1893); Bogiem a prawdą (1894); Borny (de) H. (La Pologne 1896); Boroński Lesław (Mowa 1889); Bratkowski Stanisław (Piosnki 1831); Bulletin de l'Association (Paris 1875–1900); Buszczyński Stefan (Ameryka i Europa 1876); Bytność Stanisława Augusta (1843); Callier Edmund (Bibliografia 1878); Centennial (The) of American Independence (1876); Chants (1839); Chełmiak Jan (O wydawnictwie 1895); Chociszewski Józef (Książeczka 1874, 1883, 1894); Chodkiewicz Aleksander (Portrety 1820); Chodźko Leonard (1859, Biographie du général 1837, Histoire de la vie politique b. r., Życie 1840, Żywot b. r.); Chromecki Tadeusz (Mowa 1891, 1894); Chwalibóg Józef (Pisma 1849, Żywot 1847); Cieszkowski Zygmunt (pod Racławicami 1888); Collomb Benedykt (Le Saemigondis 1833); Czajkowski (Czaykowski) Paweł (Elegia 1818); Czas (Krak. 1880, 1881, 1887); Czas. Dodatek miesięczny (Krak. 1856–1860); Czytelnia dla ludu żydowskiego (1894); Czytelnia dla wieśniaków (1889); Dąbrowski Jan Henryk (Wyprawa 1839); Darowski Wincenty Weryha (Przepis 1818); Delavigne Jan Franciszek Kazimierz (Dies irae 1831); Dubiecki Mateusz Władysław (Piis manibus 1818, Monimentum 1820, Wiersze 1820); Duchińska Seweryna z Żochowskich (Kość 1894); Dziennik Literacki (Lwów 1852–1854, 1856–1861); Dziennik Polski (Lwów 1861); Dziennik Poranny i Anonsowy (Warsz. 1887); Dziennik Poznański (1860, 1868, 1869, 1887); Elsner Heinrich (Befrei­ungskampf 1835); Engiel Andriej Michaj­łowicz (Archiw 1870); Evans Anthony Walton White (Memoir 1883, 1886); Expo-sé (An) of the Conduct (ok. 1848); Falken-stein (Constantin) Karl (1827 i n.); Fayot Alfred Karol Fryderyk (Essai 1820, Notice 1824); Feldman Wilhelm (1894); Feliński Alojzy (b. r.); Ferran Joachim (ou la Polo-gne 1863); Finem (Usque ad; Paryż 1859–1861); Forster Karol (Episode 1878); Foscolo Ugo (Prose politiche 1850); Gadowski Wawrzyniec Just. (Hommage 1818); Gallet Pierre; Gałęzowski Józef (Przemówienie 1894); Gawroński Franciszek Rawita (Racławice 1895); Gazeta Górnoszląska (Bytom 1883); Gazeta Kielecka (1879, 1887); Gazeta Korespondenta Warszawskiego (1807); Gazeta Krakowska (1882); Gazeta Lubelska (1887); Gazeta Lwowska (1879, 1880, 1887); Gazeta Opolska (1894); Gazeta W. X. Poznańskiego (1856); Gazeta Radomska (1891–1900); Gémissements (Les; prospekt 1842); Gierszyński Henryk (Krótki pogląd 1894); Glinka Fiodor Nikołajewicz (Czerty iz żyzni 1815, Niektóre rysy 1821); Goeh­ring C. (Warschau 1844); Goniec Krakowski (1831); Goniec Polski (Pozn. 1850); Goniec Wielkopolski (Pozn. 1879, 1882); Goodrich Samuel Griswold (Lives 1849); Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (Wskazówki 1888); Gospodarz. Kalendarz ludowy na r. 1895 (Krak.); Gospodarz. Ilustrowany kalendarz rolniczy (Krak. 1896); Gospodarz. Ilustrowany kalendarz Wydawnictwa Groszowego (Lwów, Krak., Pozn. 1897); Grajnert Józef (Podarunek. Książeczka druga 1862); Grono młodzieży akademickiej (1900); Grosse Ernst (Zuruf 1831); Grzegorzewski Jan (Piast 1895); Grzegorzewski Stanisław (Apostrofa 1900); Gwiazda. Kalendarz petersburski (1881); Hirsh Dawid Lewi (Mowa 1820); Holtei (von) Karl (or the old general 1842, Arien 1832, Der alte Feldherr b. r., Theater 1845); Hoszowski Justyn (1873); Janochowa Helena z Kaniewskich (Żywot 1892); Jatowt Maksymilian (Przechadzki 1866); Jefferson Thomas (Listy 1879); Jullien de Paris Marc Antoine (Notice 1818, Rys 1819, 1894, Wiadomość 1843); Kalendarz (Nowy) Krakowski na r. 1832; Kalendarz (Juliusza Wildta) powszechny na r. 1864 (Krak.); Kalendarz Poznański na r. 1877; Kalendarz poznański na r. 1858; Karnowicz Jewgienij Piotrowicz (Oczerki 1873); Katalog Wystawy Kościuszkowskiej (1894); Katalog Zbiorów Kościuszkowskich (1894); Kiliński Jan (Historya 1850, Drugi Pamiętnik 1899, 1900, Pamiętniki 1830 i n.); Kłobukowski Stanisław (Żałoba 1892); Kłosy (Warsz. 1881–1890); Kniaziewicz Karol Otto (Listy 1899); Konstytucja Towarzystwa Bratniej Pomocy „Gwardyi Kościuszko” (1891); Konstytucja Towarzystwa Bratniej Pomocy Kościuszko w Philadelphii (1883); Konstytucja czyli Ustawy Towarzystwa Narodowego i Wzajemnej Pomocy Kosciuszko w Chicago (1883, 1891); Koraszewski Bronisław (Śpiewniczek 1893); Korngutówna Aniela (jego życie i czyny 1894); Korzeniowski Apollo Nałęcz (Batożek 1895); Korzon Tadeusz (1894); Kosciusko (1848); Kosciuszko (Krak. 1893–1896); Kosciuszko (Winona 1889–1890); Kosiński Władysław Euzebiusz (Amilkar Kosiński we Włoszech 1877); Kośmiński Józef (Portrety 1829–1830); Kostecki Antoni Karol Jan (Wieniec 1894); Kostomarow Nikołaj (Historya 1863–1870); Kozłowski Władysław Mieczysław (et les Légions Polonaises en France 1899, Misya 1899); Krasiński Walerian (Is the power of Russia 1855); Kronika Rodzinna (Warsz. 1881–1890); Kruszyński Jan (1802); Krzeczowski Marceli (Powrót 1894); Księga pamiątkowa w trzydziestą rocznicę 1863–1864 (1894); Kuba Ludvík (Slovanstvo 1887); Kubala Ludwik (1884, 1891); Kunasiewicz Stanisław (w Ameryce 1876); Kurier Stanisławowski (1899); La Garde-Chambonas Auguste Louis Charles (Les Obsèques 1819 i n., Todtenfeier 1824); Lech (Pozn. 1878); Leitgeber Jarosław (Powstanie narodowe 1894, Wiązanka 1894); Leitgeber Mieczysław (Czasy 1890); Lenartowicz Teofil (O polskim Naczelniku 1861 i n., Orzeł 1865, Wiersz 1865); Leśniowska Ludwika z Zieleńskich (1863); Letronne Horacy (i Napoleon Bonaparte 1869); Lettres (1820); Low (de) A. (Essai 1820); Lubomirski Edward (Groby 1821); Lud Polski (Krak. 1891); Lugomirska Marianna (1856, 1864); Łańcucki Józef Wincenty (Do cieniów 1820, Kazanie 1817, 1818); M. W. (Wiersz na zgon 1817); Mączyński Józef, Mączyński Wojciech (czasy 1857); Majeranowski Konstanty (nad Sekwaną 1821, Pierwsza miłość 1820, Sen i przeczucia 1848); Maniewski Konstanty (Upominek 1861); Mańkowska Bogusława (czyli cztery chwile 1880); Matejko Jan (Tárgymutató 1889); Mégret de Belligny, Jean Santiago de (ou la Pologne 1868); Meissner Julius Gustav (Charakteristische Lebensgemälde 1800); Michelet Jules (1851, Legenda 1851, Légende 1851, Poland and Russia 1853, La Pologne martyr 1863, Pologne et Russie 1851 i n.); Mierosławski Ludwik (Mowa jenerała 1865); Mieszkańców (Do) miasta Lwowa (1861); Nedeczky Elek (Alexius) de Nedecze (Ad Polonos 1810, właściwie: 1794); Niemcewicz Julian Ursyn (Leichenrede 1817); Nitman Karol J. (i jego sławna bitwa 1894); O. J. R. A. L. (Mowa z powodu zeyścia 1818); Obraz Polaków i Polski t. 16 (1843); Odczyty Towarzystwa oświaty ludowej IV (Lwów 1897–1898); Odezwa Rady Muzeum Narodowego w Rapperswylu (1895, 1897); Offmański Mieczysław (Historya Polaka 1895); Olivier-Poli Gioacchino Marie (Les Gémissements 1842); Osiecki Józef II (w Ameryce 1861); Osiński Ludwik, Tymowski Tomasz Kantorbery, Gorecki Antoni (Przypomnienie 1872); Ostrowski Krystyn Józef (Hymne po 1837); Paillet de Plombières Julien; Pamiętniki z ośmnastego wieku; Paszkowski Franciszek (Dzieje 1872); Pawlikowski Józef (Czy Polacy mogą 1800 i n.); Pawłowicz Edward (W sprawie serca 1892); Pepłowski Stanisław Schnür (czasy 1895); Petigru Charles (An oration 1828); Pielgrzym Polski (Paryż 1833); Pieniążek Czesław (1894, Żywoty 1890); Pieniążek Czesław, Lenartowicz Teofil (1890); Pieniążek Karol (Mowa 1894); Pieśni narodowe (1894, 1895, 1900); Pieśni (Ulubione; 1831); Pieśni i piosneczki narodowe (1828, 1848); Pistor Johann Jakob (Mémories 1806, 1807, 1867, Pamiętniki 1860); Poeche Izydor (1891 i n.); Pol Wincenty (Historya 1843 i n.); Polacy we Francji (Avignon 1832); Porter Jane (Thaddeus 1803 i n.); Prądzyński Ignacy (Czterej ostatni Wodzowie 1865); Pratt Frances L., Wetmore W. J. (The Tomb 1846); Przedświt (Lwów 1894); Przegląd Archeologiczny (Lwów 1882); Przegląd Dziejów Polskich (Poitiers 1839); Przegląd Polityczny, Społeczny i Literacki (Lwów 1887); Przegląd Powszechny (Krak. 1891–1900); Przyjaciel Ludu (Leszno 1843); Pszczółka Polska (Krak. 1823); Radecki Jan Kanty (Pamiątki 1843); Radwański Emanuel Jan Bartłomiej Erazm (Kartki 1862); Ratomski Antoni (Mowa 1817); Rau Heribert (1843, 1848); Rayski Jan Nepomucen (Le centenaire du généralissime 1894); Reforma (Krak. 1883, 1894); Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu (1866); Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego t. 7 (1872); Rossija i Polsza (1882); Rozmaitości (Lwów 1817, 1819); Rychlicki Franciszek (i rozbiór Polski 1871, 1875); S. J. (1895); Sedlaczkówna Janina (Wystawa 1895, O życiu 1888); Siemieński Lucjan Hipolit (Żywot 1866); Słowo Polskie (Lwów 1894); Śmiałowski Eustachy (jego życie i czyny 1891, 1894); Sowiński Wojciech (Chants Polonais 1830); Sozański Antoni (Rozmowy 1886); Sprawozdanie Komitetu w sprawie nagrody z fundacji Barczewskiego (1889); Stadnicka Maria Otylda (Opowiadanie 1888); Statut Towarzystwa im. Tadeusza Kościuszki (1884, 1896); Stefczyk Franciszek (Żywot 1893); Sto lat temu (1890, 1891); Stoddard Amos, … (Exercise for Garrison 1812); Stowarzyszenie Kościuszki (1865); Stroka Wincenty (W setną rocznicę 1894); Styka Jan, Kossak Wojciech (Lengyel körkép 1896); Suchodolski Rajnold (Polonez przed 1900); Suffczyński Kajetan (Zawsze oni 1875, 1887); Świat (Krak., Lwów 1894); Sybilla Nadwiślańska (Warsz. 1821); Szczepański Alfred (studyum 1891, zarys 1891); Szukiewicz Maciej (Kantata na odsłonięcie pomnika 1898); Szyndler Franciszek (1894); Tarnowski Władysław (Archiwum wróblewieckie 1878, 1883); Tatomir Lucjan (Przemówienie 1894); Thomas Frederick William (The Polish Chiefs 1832); Tochman Kasper (Brief and abstract 1852, Exposé 1847/1848, Petition 1847, Supplemental petition 1848); Twardowski Bolesław (w roku 1794 1894, jego i czyny 1894, Spis osób 1894, Wojsko Polskie 1894); Tygodnik Illustrowany (Warsz. 1880); Tygodnik Lwowski (1867–1868); Tygodnik Naukowy i Literacki (Lwów 1866); Tygodnik Polski i Zagraniczny (Warsz. 1819); Tygodnik Wielkopolski (Pozn. 1873); Tygodnik Wileński (1821); Tymowski Tomasz Kantorbery (Elegia na śmierć 1817); Ujejski Kornel (Pogrzeb 1853, 1887); Ustawa Towarzystwa Polskiego „Kościuszko” w St. Gallen (1869); Ustawy Towarzystwa Bratniej pomocy „Kościuszko” w Nowym Yorku (1871); Veille (La) des deux dernières batailles (b. r.); Vieilh de Boisjoslin Claude Augustin (Biographie universelle 1826–1831); Waligórski Franciszek (Z pobytu 1886); Wańkowicz Władysław (Memorial 1849, 1850); Warta (Pozn. 1882); Weteran Poznański (1825); Wiek (Warsz. 1874, 1879); Wielkopolanin (Pozn. 1894); Wodzicki Stanisław (Mowa 1818); Wójcicki Kazimierz Władysław (Amerykanin 1869); Wojnar Kacper (O naczelniku 1894); Wołkonskij Aleksandr Nikiticz (Souvenir d'un séjour 1844); Woronicz Jan Paweł (Przemowa przy złożeniu do grobu 1818); Wybicki Józef (do ludu b.r., właściwie: 1795, au peuple 1806, Réflexions sur les causes naturelles de l'union entre la Porte Ottomane 1806?, właściwie: 1795); Wybranowski Antoni (Myśli 1817); Wydawnictwo groszowe (1894); Wydawnictwo na cele dobroczynne Samborskie (Rocznik Samborski; 1894–1895); Wyjątki patryotyczne (1831); X. Y. Z. (w Ameryce 1890–1891); Żaba Napoleon Feliks (Głos 1831); Zakrzewski Hiacynt (Mowa na obchodzie żałobnym 1817); Zeltner Franciszek (Citoyens 1831, Service funèbre 1831); Zenowicz Michał (Opisanie 1818); Żychliński Teodor (Żywot 1876, 1877). Nadto obacz Adams John Quincy: Life of General Lafayette. The Life of General Kosciusko (New York 1847, 1851, 1855). — Godlewski Kazimierz: Kazania przygodne (Wilno, 1820, s. 18–40: Kazanie przy obchodzie żałobnego nabożeństwa za duszę ś. p. Tadeusza Kościuszki, dnia 13 grudnia 1817 w Nowogródku). Ob. też Kościuszki kopiec; Kościuszkowskie powstanie. Ob. Estreicher Bibl. Pol. XX, s. 125–128.
Całość:
(Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura).
obacz Album Muzeum Narodowego w Rapperswyll t. IV (1894); Allonville Armand (Mémoires 1838–1845); Anczyc Władysław Ludwik (pod Racławicami 1881, 1894); Arnold Robert Franz (in der deutschen Literatur 1898, 1899); Auger Louis Simon (patriote polonais 1810); Baliński Karol (Kolenda 1866); Baranowski Walenty (Opis 1880, Pogrzeb 1880); Baudouin de Courtenay Romualda (Nowe materyały 1889); Biblioteka ludowa polska, Seria druga (nr 61–67); Biblioteka Mrówki (Lwów); Biblioteka Naukowego Zakładu imienia Ossolińskich t. 7 (Lwów 1865); Bibrowicz Bernard (Kazanie 1817); Biela Wojciech (Słowo 1894); Bizonnet Edmond (Au Bénéfice 1863); Błotnicka z Parvich Maria Taida (Żywot 1889); Boberska Felicja z Wasilewskich (i Kiliński 1893, Pisma 1893); Bogiem a prawdą (1894); Borny (de) H. (La Pologne 1896); Boroński Lesław (Mowa 1889); Bratkowski Stanisław (Piosnki 1831); Bulletin de l'Association (Paris 1875–1900); Buszczyński Stefan (Ameryka i Europa 1876); Bytność Stanisława Augusta (1843); Callier Edmund (Bibliografia 1878); Centennial (The) of American Independence (1876); Chants (1839); Chełmiak Jan (O wydawnictwie 1895); Chociszewski Józef (Książeczka 1874, 1883, 1894); Chodkiewicz Aleksander (Portrety 1820); Chodźko Leonard (1859, Biographie du général 1837, Histoire de la vie politique b. r., Życie 1840, Żywot b. r.); Chromecki Tadeusz (Mowa 1891, 1894); Chwalibóg Józef (Pisma 1849, Żywot 1847); Cieszkowski Zygmunt (pod Racławicami 1888); Collomb Benedykt (Le Saemigondis 1833); Czajkowski (Czaykowski) Paweł (Elegia 1818); Czas (Krak. 1880, 1881, 1887); Czas. Dodatek miesięczny (Krak. 1856–1860); Czytelnia dla ludu żydowskiego (1894); Czytelnia dla wieśniaków (1889); Dąbrowski Jan Henryk (Wyprawa 1839); Darowski Wincenty Weryha (Przepis 1818); Delavigne Jan Franciszek Kazimierz (Dies irae 1831); Dubiecki Mateusz Władysław (Piis manibus 1818, Monimentum 1820, Wiersze 1820); Duchińska Seweryna z Żochowskich (Kość 1894); Dziennik Literacki (Lwów 1852–1854, 1856–1861); Dziennik Polski (Lwów 1861); Dziennik Poranny i Anonsowy (Warsz. 1887); Dziennik Poznański (1860, 1868, 1869, 1887); Elsner Heinrich (Befrei­ungskampf 1835); Engiel Andriej Michaj­łowicz (Archiw 1870); Evans Anthony Walton White (Memoir 1883, 1886); Expo-sé (An) of the Conduct (ok. 1848); Falken-stein (Constantin) Karl (1827 i n.); Fayot Alfred Karol Fryderyk (Essai 1820, Notice 1824); Feldman Wilhelm (1894); Feliński Alojzy (b. r.); Ferran Joachim (ou la Polo-gne 1863); Finem (Usque ad; Paryż 1859–1861); Forster Karol (Episode 1878); Foscolo Ugo (Prose politiche 1850); Gadowski Wawrzyniec Just. (Hommage 1818); Gallet Pierre; Gałęzowski Józef (Przemówienie 1894); Gawroński Franciszek Rawita (Racławice 1895); Gazeta Górnoszląska (Bytom 1883); Gazeta Kielecka (1879, 1887); Gazeta Korespondenta Warszawskiego (1807); Gazeta Krakowska (1882); Gazeta Lubelska (1887); Gazeta Lwowska (1879, 1880, 1887); Gazeta Opolska (1894); Gazeta W. X. Poznańskiego (1856); Gazeta Radomska (1891–1900); Gémissements (Les; prospekt 1842); Gierszyński Henryk (Krótki pogląd 1894); Glinka Fiodor Nikołajewicz (Czerty iz żyzni 1815, Niektóre rysy 1821); Goeh­ring C. (Warschau 1844); Goniec Krakowski (1831); Goniec Polski (Pozn. 1850); Goniec Wielkopolski (Pozn. 1879, 1882); Goodrich Samuel Griswold (Lives 1849); Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (Wskazówki 1888); Gospodarz. Kalendarz ludowy na r. 1895 (Krak.); Gospodarz. Ilustrowany kalendarz rolniczy (Krak. 1896); Gospodarz. Ilustrowany kalendarz Wydawnictwa Groszowego (Lwów, Krak., Pozn. 1897); Grajnert Józef (Podarunek. Książeczka druga 1862); Grono młodzieży akademickiej (1900); Grosse Ernst (Zuruf 1831); Grzegorzewski Jan (Piast 1895); Grzegorzewski Stanisław (Apostrofa 1900); Gwiazda. Kalendarz petersburski (1881); Hirsh Dawid Lewi (Mowa 1820); Holtei (von) Karl (or the old general 1842, Arien 1832, Der alte Feldherr b. r., Theater 1845); Hoszowski Justyn (1873); Janochowa Helena z Kaniewskich (Żywot 1892); Jatowt Maksymilian (Przechadzki 1866); Jefferson Thomas (Listy 1879); Jullien de Paris Marc Antoine (Notice 1818, Rys 1819, 1894, Wiadomość 1843); Kalendarz (Nowy) Krakowski na r. 1832; Kalendarz (Juliusza Wildta) powszechny na r. 1864 (Krak.); Kalendarz Poznański na r. 1877; Kalendarz poznański na r. 1858; Karnowicz Jewgienij Piotrowicz (Oczerki 1873); Katalog Wystawy Kościuszkowskiej (1894); Katalog Zbiorów Kościuszkowskich (1894); Kiliński Jan (Historya 1850, Drugi Pamiętnik 1899, 1900, Pamiętniki 1830 i n.); Kłobukowski Stanisław (Żałoba 1892); Kłosy (Warsz. 1881–1890); Kniaziewicz Karol Otto (Listy 1899); Konstytucja Towarzystwa Bratniej Pomocy „Gwardyi Kościuszko” (1891); Konstytucja Towarzystwa Bratniej Pomocy Kościuszko w Philadelphii (1883); Konstytucja czyli Ustawy Towarzystwa Narodowego i Wzajemnej Pomocy Kosciuszko w Chicago (1883, 1891); Koraszewski Bronisław (Śpiewniczek 1893); Korngutówna Aniela (jego życie i czyny 1894); Korzeniowski Apollo Nałęcz (Batożek 1895); Korzon Tadeusz (1894); Kosciusko (1848); Kosciuszko (Krak. 1893–1896); Kosciuszko (Winona 1889–1890); Kosiński Władysław Euzebiusz (Amilkar Kosiński we Włoszech 1877); Kośmiński Józef (Portrety 1829–1830); Kostecki Antoni Karol Jan (Wieniec 1894); Kostomarow Nikołaj (Historya 1863–1870); Kozłowski Władysław Mieczysław (et les Légions Polonaises en France 1899, Misya 1899); Krasiński Walerian (Is the power of Russia 1855); Kronika Rodzinna (Warsz. 1881–1890); Kruszyński Jan (1802); Krzeczowski Marceli (Powrót 1894); Księga pamiątkowa w trzydziestą rocznicę 1863–1864 (1894); Kuba Ludvík (Slovanstvo 1887); Kubala Ludwik (1884, 1891); Kunasiewicz Stanisław (w Ameryce 1876); Kurier Stanisławowski (1899); La Garde-Chambonas Auguste Louis Charles (Les Obsèques 1819 i n., Todtenfeier 1824); Lech (Pozn. 1878); Leitgeber Jarosław (Powstanie narodowe 1894, Wiązanka 1894); Leitgeber Mieczysław (Czasy 1890); Lenartowicz Teofil (O polskim Naczelniku 1861 i n., Orzeł 1865, Wiersz 1865); Leśniowska Ludwika z Zieleńskich (1863); Letronne Horacy (i Napoleon Bonaparte 1869); Lettres (1820); Low (de) A. (Essai 1820); Lubomirski Edward (Groby 1821); Lud Polski (Krak. 1891); Lugomirska Marianna (1856, 1864); Łańcucki Józef Wincenty (Do cieniów 1820, Kazanie 1817, 1818); M. W. (Wiersz na zgon 1817); Mączyński Józef, Mączyński Wojciech (czasy 1857); Majeranowski Konstanty (nad Sekwaną 1821, Pierwsza miłość 1820, Sen i przeczucia 1848); Maniewski Konstanty (Upominek 1861); Mańkowska Bogusława (czyli cztery chwile 1880); Matejko Jan (Tárgymutató 1889); Mégret de Belligny, Jean Santiago de (ou la Pologne 1868); Meissner Julius Gustav (Charakteristische Lebensgemälde 1800); Michelet Jules (1851, Legenda 1851, Légende 1851, Poland and Russia 1853, La Pologne martyr 1863, Pologne et Russie 1851 i n.); Mierosławski Ludwik (Mowa jenerała 1865); Mieszkańców (Do) miasta Lwowa (1861); Nedeczky Elek (Alexius) de Nedecze (Ad Polonos 1810, właściwie: 1794); Niemcewicz Julian Ursyn (Leichenrede 1817); Nitman Karol J. (i jego sławna bitwa 1894); O. J. R. A. L. (Mowa z powodu zeyścia 1818); Obraz Polaków i Polski t. 16 (1843); Odczyty Towarzystwa oświaty ludowej IV (Lwów 1897–1898); Odezwa Rady Muzeum Narodowego w Rapperswylu (1895, 1897); Offmański Mieczysław (Historya Polaka 1895); Olivier-Poli Gioacchino Marie (Les Gémissements 1842); Osiecki Józef II (w Ameryce 1861); Osiński Ludwik, Tymowski Tomasz Kantorbery, Gorecki Antoni (Przypomnienie 1872); Ostrowski Krystyn Józef (Hymne po 1837); Paillet de Plombières Julien; Pamiętniki z ośmnastego wieku; Paszkowski Franciszek (Dzieje 1872); Pawlikowski Józef (Czy Polacy mogą 1800 i n.); Pawłowicz Edward (W sprawie serca 1892); Pepłowski Stanisław Schnür (czasy 1895); Petigru Charles (An oration 1828); Pielgrzym Polski (Paryż 1833); Pieniążek Czesław (1894, Żywoty 1890); Pieniążek Czesław, Lenartowicz Teofil (1890); Pieniążek Karol (Mowa 1894); Pieśni narodowe (1894, 1895, 1900); Pieśni (Ulubione; 1831); Pieśni i piosneczki narodowe (1828, 1848); Pistor Johann Jakob (Mémories 1806, 1807, 1867, Pamiętniki 1860); Poeche Izydor (1891 i n.); Pol Wincenty (Historya 1843 i n.); Polacy we Francji (Avignon 1832); Porter Jane (Thaddeus 1803 i n.); Prądzyński Ignacy (Czterej ostatni Wodzowie 1865); Pratt Frances L., Wetmore W. J. (The Tomb 1846); Przedświt (Lwów 1894); Przegląd Archeologiczny (Lwów 1882); Przegląd Dziejów Polskich (Poitiers 1839); Przegląd Polityczny, Społeczny i Literacki (Lwów 1887); Przegląd Powszechny (Krak. 1891–1900); Przyjaciel Ludu (Leszno 1843); Pszczółka Polska (Krak. 1823); Radecki Jan Kanty (Pamiątki 1843); Radwański Emanuel Jan Bartłomiej Erazm (Kartki 1862); Ratomski Antoni (Mowa 1817); Rau Heribert (1843, 1848); Rayski Jan Nepomucen (Le centenaire du généralissime 1894); Reforma (Krak. 1883, 1894); Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu (1866); Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego t. 7 (1872); Rossija i Polsza (1882); Rozmaitości (Lwów 1817, 1819); Rychlicki Franciszek (i rozbiór Polski 1871, 1875); S. J. (1895); Sedlaczkówna Janina (Wystawa 1895, O życiu 1888); Siemieński Lucjan Hipolit (Żywot 1866); Słowo Polskie (Lwów 1894); Śmiałowski Eustachy (jego życie i czyny 1891, 1894); Sowiński Wojciech (Chants Polonais 1830); Sozański Antoni (Rozmowy 1886); Sprawozdanie Komitetu w sprawie nagrody z fundacji Barczewskiego (1889); Stadnicka Maria Otylda (Opowiadanie 1888); Statut Towarzystwa im. Tadeusza Kościuszki (1884, 1896); Stefczyk Franciszek (Żywot 1893); Sto lat temu (1890, 1891); Stoddard Amos, … (Exercise for Garrison 1812); Stowarzyszenie Kościuszki (1865); Stroka Wincenty (W setną rocznicę 1894); Styka Jan, Kossak Wojciech (Lengyel körkép 1896); Suchodolski Rajnold (Polonez przed 1900); Suffczyński Kajetan (Zawsze oni 1875, 1887); Świat (Krak., Lwów 1894); Sybilla Nadwiślańska (Warsz. 1821); Szczepański Alfred (studyum 1891, zarys 1891); Szukiewicz Maciej (Kantata na odsłonięcie pomnika 1898); Szyndler Franciszek (1894); Tarnowski Władysław (Archiwum wróblewieckie 1878, 1883); Tatomir Lucjan (Przemówienie 1894); Thomas Frederick William (The Polish Chiefs 1832); Tochman Kasper (Brief and abstract 1852, Exposé 1847/1848, Petition 1847, Supplemental petition 1848); Twardowski Bolesław (w roku 1794 1894, jego i czyny 1894, Spis osób 1894, Wojsko Polskie 1894); Tygodnik Illustrowany (Warsz. 1880); Tygodnik Lwowski (1867–1868); Tygodnik Naukowy i Literacki (Lwów 1866); Tygodnik Polski i Zagraniczny (Warsz. 1819); Tygodnik Wielkopolski (Pozn. 1873); Tygodnik Wileński (1821); Tymowski Tomasz Kantorbery (Elegia na śmierć 1817); Ujejski Kornel (Pogrzeb 1853, 1887); Ustawa Towarzystwa Polskiego „Kościuszko” w St. Gallen (1869); Ustawy Towarzystwa Bratniej pomocy „Kościuszko” w Nowym Yorku (1871); Veille (La) des deux dernières batailles (b. r.); Vieilh de Boisjoslin Claude Augustin (Biographie universelle 1826–1831); Waligórski Franciszek (Z pobytu 1886); Wańkowicz Władysław (Memorial 1849, 1850); Warta (Pozn. 1882); Weteran Poznański (1825); Wiek (Warsz. 1874, 1879); Wielkopolanin (Pozn. 1894); Wodzicki Stanisław (Mowa 1818); Wójcicki Kazimierz Władysław (Amerykanin 1869); Wojnar Kacper (O naczelniku 1894); Wołkonskij Aleksandr Nikiticz (Souvenir d'un séjour 1844); Woronicz Jan Paweł (Przemowa przy złożeniu do grobu 1818); Wybicki Józef (do ludu b.r., właściwie: 1795, au peuple 1806, Réflexions sur les causes naturelles de l'union entre la Porte Ottomane 1806?, właściwie: 1795); Wybranowski Antoni (Myśli 1817); Wydawnictwo groszowe (1894); Wydawnictwo na cele dobroczynne Samborskie (Rocznik Samborski; 1894–1895); Wyjątki patryotyczne (1831); X. Y. Z. (w Ameryce 1890–1891); Żaba Napoleon Feliks (Głos 1831); Zakrzewski Hiacynt (Mowa na obchodzie żałobnym 1817); Zeltner Franciszek (Citoyens 1831, Service funèbre 1831); Zenowicz Michał (Opisanie 1818); Żychliński Teodor (Żywot 1876, 1877).
Nadto obacz Adams John Quincy: Life of General Lafayette. The Life of General Kosciusko (New York 1847, 1851, 1855). — Godlewski Kazimierz: Kazania przygodne (Wilno, 1820, s. 18–40: Kazanie przy obchodzie żałobnego nabożeństwa za duszę ś. p. Tadeusza Kościuszki, dnia 13 grudnia 1817 w Nowogródku).
Ob. też Kościuszki kopiec; Kościuszkowskie powstanie.
Ob. Estreicher Bibl. Pol. XX, s. 125–128.