Nazwisko i imię:
(Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura).
Tytuł:
Zbior mów w roznych mieyscach mianych oraz opisow obchodu załobnego nabo­zenstwa po zgonie ś.p. Tadeusza Kościuszki.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, nakł. Aleksandra Zołkowskiego, Druk. XX. Pijarów, 1818,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 160, 41 nl., tabl. 1; złp. 5. Zamieszczono tu nast. mowy i kazania: Kazanie JX. Nosewicza, Kaznodziei Katedralnego Wileńskiego (s. 16–32); Mowa JW. Römera, Radcy Stanu i Kawalera, Marszałka powiatu Trockiego (s. 32–38); Kazanie. Na dniu 11 miesiąca grudnia 1817 w Kościele Ewangelickim przez JX. Jakóba Nikolai, Radcę Konsyst. Dyrektora Tow. Bibl. Kaznodzieię Kościoła Par: Ew. Wil. na obchodzie żałobnym po ś. p. Tadeuszu Kościuszce miane (s. 39–54); Mowa JX. Alexandra Łabowskiego, Kaznodziei Ewangelicko–Reformowanego (s. 54–63); Mowa JP. Karola Wagnera, rangi 9téy klassy Aptekarza, Medycznego Wileń. i innych Towarzystw członka (s. 63–70); Mowa JP. Gieca Burmistrza, M. Wilna, miana d. 13 Grud. w kościele Ś. Kazimierza (s. 70–74); Kazanie JX. Franciszka Godlewskiego Kan. Brzeskiego, Proboszcza Zdzięcielskiego, miane d. 13 Grudnia 1817 w Nowogródku (s. 88–110); Kazanie WJX. Ignacego Borowskiego, Kapelana i Kaznodziei Gimnazyum Swisłockiego (s. 114–129); Mowa JW. Józefa Fergissa byłego Naywyższey Rządowey Kommissyi Policyi oboyga narodów za Seymu Konstytucyinego Kommissarza, miana w Kownie (s. 139–144); Mowa WJP. Adama Kujawskiego, Naucz. Fizyki i Matematyki w szkołach Pwych Kieydańskich (s. 145–156). — Na stronicach nl.: Mowa JW. Sekretarza Senatu J. U. Niemcewicza; Mowa JW. Michała Römera, Radcy Stanu, Marszałka Trockiego i Kawalera; Mowa JW. Piotra Kleczkowskiego, Podkomorzego Trockiego, miana dnia 17. Października 1817. roku; Mowa W. Miłaszewicza Kommissarza Woiewództwa Augustowskiego. Nadto: Wiersz na śmierć Tadeusza Kościuszki (s. 157–160). Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Tor.Ks.K.
Całość:
(Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura).
Zbior mów w roznych mieyscach mianych oraz opisow obchodu załobnego nabo­zenstwa po zgonie ś.p. Tadeusza Kościuszki.
Wilno, nakł. Aleksandra Zołkowskiego, Druk. XX. Pijarów, 1818,
w 4ce, str. 160, 41 nl., tabl. 1; złp. 5.
Zamieszczono tu nast. mowy i kazania: Kazanie JX. Nosewicza, Kaznodziei Katedralnego Wileńskiego (s. 16–32); Mowa JW. Römera, Radcy Stanu i Kawalera, Marszałka powiatu Trockiego (s. 32–38); Kazanie. Na dniu 11 miesiąca grudnia 1817 w Kościele Ewangelickim przez JX. Jakóba Nikolai, Radcę Konsyst. Dyrektora Tow. Bibl. Kaznodzieię Kościoła Par: Ew. Wil. na obchodzie żałobnym po ś. p. Tadeuszu Kościuszce miane (s. 39–54); Mowa JX. Alexandra Łabowskiego, Kaznodziei Ewangelicko–Reformowanego (s. 54–63); Mowa JP. Karola Wagnera, rangi 9téy klassy Aptekarza, Medycznego Wileń. i innych Towarzystw członka (s. 63–70); Mowa JP. Gieca Burmistrza, M. Wilna, miana d. 13 Grud. w kościele Ś. Kazimierza (s. 70–74); Kazanie JX. Franciszka Godlewskiego Kan. Brzeskiego, Proboszcza Zdzięcielskiego, miane d. 13 Grudnia 1817 w Nowogródku (s. 88–110); Kazanie WJX. Ignacego Borowskiego, Kapelana i Kaznodziei Gimnazyum Swisłockiego (s. 114–129); Mowa JW. Józefa Fergissa byłego Naywyższey Rządowey Kommissyi Policyi oboyga narodów za Seymu Konstytucyinego Kommissarza, miana w Kownie (s. 139–144); Mowa WJP. Adama Kujawskiego, Naucz. Fizyki i Matematyki w szkołach Pwych Kieydańskich (s. 145–156). — Na stronicach nl.: Mowa JW. Sekretarza Senatu J. U. Niemcewicza; Mowa JW. Michała Römera, Radcy Stanu, Marszałka Trockiego i Kawalera; Mowa JW. Piotra Kleczkowskiego, Podkomorzego Trockiego, miana dnia 17. Października 1817. roku; Mowa W. Miłaszewicza Kommissarza Woiewództwa Augustowskiego.
Nadto: Wiersz na śmierć Tadeusza Kościuszki (s. 157–160).
Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Tor.Ks.K.