Nazwisko i imię:
(Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura).
Tytuł:
(Zawiadomienie o nabożeństwie żałobnym za duszę Tadeusza Kościuszki, inc.: „W środę dnia 15go października odbędzie się w kościele Panny Maryi wspólne nabożeństwo żałobne...”).
Miejsce i rok wydania:
B. m. b. r. (Kraków, 1862?),
Opis/komentarz:
w 16ce, str. 1 nl. Jag.
Całość:
(Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura).
(Zawiadomienie o nabożeństwie żałobnym za duszę Tadeusza Kościuszki, inc.: „W środę dnia 15go października odbędzie się w kościele Panny Maryi wspólne nabożeństwo żałobne...”).
B. m. b. r. (Kraków, 1862?),
w 16ce, str. 1 nl.
Jag.