Nazwisko i imię:
(Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura).
Tytuł:
(Zawiadomienie o nabożeństwie żałobnym za duszę Tadeusza Kościuszki w koś­ciele św. Krzyża w Warszawie w dn. 14 XI 1817 r., inc.: „Osoby pragnące uczcić współrodaka, cnotami, sławą i przywiązaniem ku Oyczyznie słynącego męża...”).
Miejsce i rok wydania:
B. m. b. r. (Warszawa, 1817),
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 1 nl. Jag.
Całość:
(Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura).
(Zawiadomienie o nabożeństwie żałobnym za duszę Tadeusza Kościuszki w koś­ciele św. Krzyża w Warszawie w dn. 14 XI 1817 r., inc.: „Osoby pragnące uczcić współrodaka, cnotami, sławą i przywiązaniem ku Oyczyznie słynącego męża...”).
B. m. b. r. (Warszawa, 1817),
w 4ce, str. 1 nl.
Jag.