Nazwisko i imię:
Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura (1746–1817).
Tytuł:
Nieznane listy Tadeusza Kościuszki w sprawie legionów z czasów Dyrektoryatu i Konsulatu 1798–1800. Wydał Aleksander Kraushar. (Odb. z Kwartalnika Historycznego).
Miejsce i rok wydania:
Lwów, nakł. Redakcyi Kwartalnika Historycznego, Druk. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1898,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 10; kor. 1. Ak. — Czart. — Jag. — Ossol. — Nar. — Tor.Un.
Całość:
Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura (1746–1817).
Nieznane listy Tadeusza Kościuszki w sprawie legionów z czasów Dyrektoryatu i Konsulatu 1798–1800. Wydał Aleksander Kraushar. (Odb. z Kwartalnika Historycznego).
Lwów, nakł. Redakcyi Kwartalnika Historycznego, Druk. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1898,
w 8ce, str. 10; kor. 1.
Ak. — Czart. — Jag. — Ossol. — Nar. — Tor.Un.