Nazwisko i imię:
Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura (1746–1817).
Tytuł:
Kilka listów i testament Tadeusza Kościuszki. Wydał J. K. G. (Jakub Kazimierz Gieysztor). Czysty dochód przeznaczony na pomnik Kościuszki.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. i druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1894,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 45, 1 nl.; hal. 80. Zawiera m. in. listy Tadeusza Kościuszki do następujących osób: Jan Bukowski; Michał Ogiński; Franciszek Sapieha; Michał Wielhorski; Konstancja z Czartoryskich Zamoyska. Nadto list barona Paula Alexandra von Krüdenera do hrabiego Tadeusza Mostowskiego. Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Nar. — Ossol. — Śl. — Tor.Ks.K. — Tor.Un. — Pozn.Un. — Warsz.Un.
Całość:
Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura (1746–1817).
Kilka listów i testament Tadeusza Kościuszki. Wydał J. K. G. (Jakub Kazimierz Gieysztor). Czysty dochód przeznaczony na pomnik Kościuszki.
Kraków, nakł. i druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1894,
w 8ce, str. 45, 1 nl.; hal. 80.
Zawiera m. in. listy Tadeusza Kościuszki do następujących osób: Jan Bukowski; Michał Ogiński; Franciszek Sapieha; Michał Wielhorski; Konstancja z Czartoryskich Zamoyska. Nadto list barona Paula Alexandra von Krüdenera do hrabiego Tadeusza Mostowskiego.
Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Nar. — Ossol. — Śl. — Tor.Ks.K. — Tor.Un. — Pozn.Un. — Warsz.Un.