Nazwisko i imię:
Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura (1746–1817).
Tytuł:
Tadeusz Kościuszko jego odezwy i raporta Uzupełnione celniejszemi aktami odnoszącemi się do powstania narodowego 1794 r. Wstęp i objaśnienia dołączył Ludwik Nabielak. Tom I–VIII. (Biblioteka Ludowa Polska, nr 61–68).
Miejsce i rok wydania:
Paryż, Księgarnia Luxemburgska, druk. braci Rouge, Dunon i Fresné, (1871),
Opis/komentarz:
w 8ce małej, str. 76; 36; 44; 37, 1 nl.; 46; 48, 1 nl.; 51, 3 nl.; 75, 5 nl.; każdy tomik cent. 15. Zawiera nadto m. in., w t. I: list Kościuszki do kpt. Webera, austriackiego komendanta w Galicji; w t. VII: list Józefa Wybickiego do Kościuszki o Kazimierzu Konopce; w t. VIII: listy Kościuszki do gen. Aleksieja Iwanowicza Chruszczewa, por. Józefa Hoene-Wrońskiego i prezydenta Warszawy Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego. Ponadto list gen. Aleksieja Iwanowicza Chruszczewa do Tadeusza Kościuszki oraz list Fryderyka Wilhelma II do Stanisława Augusta Poniatowskiego wraz z odpowiedzią nań. Ak. (t. I–IV, VI–VIII) — Czart. — Gdańsk — Jag. (t. I–VI, VIII) — Kórnik — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. (t. II, VI–VIII) — Śl. (t. III) — Tor.Ks.K. (t. I–V) — Tor.Un. (t. I) — Warsz.Un. (t. I–VI)
Całość:
Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura (1746–1817).
Tadeusz Kościuszko jego odezwy i raporta Uzupełnione celniejszemi aktami odnoszącemi się do powstania narodowego 1794 r. Wstęp i objaśnienia dołączył Ludwik Nabielak. Tom I–VIII. (Biblioteka Ludowa Polska, nr 61–68).
Paryż, Księgarnia Luxemburgska, druk. braci Rouge, Dunon i Fresné, (1871),
w 8ce małej, str. 76; 36; 44; 37, 1 nl.; 46; 48, 1 nl.; 51, 3 nl.; 75, 5 nl.; każdy tomik cent. 15.
Zawiera nadto m. in., w t. I: list Kościuszki do kpt. Webera, austriackiego komendanta w Galicji; w t. VII: list Józefa Wybickiego do Kościuszki o Kazimierzu Konopce; w t. VIII: listy Kościuszki do gen. Aleksieja Iwanowicza Chruszczewa, por. Józefa Hoene-Wrońskiego i prezydenta Warszawy Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego. Ponadto list gen. Aleksieja Iwanowicza Chruszczewa do Tadeusza Kościuszki oraz list Fryderyka Wilhelma II do Stanisława Augusta Poniatowskiego wraz z odpowiedzią nań.
Ak. (t. I–IV, VI–VIII) — Czart. — Gdańsk — Jag. (t. I–VI, VIII) — Kórnik — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. (t. II, VI–VIII) — Śl. (t. III) — Tor.Ks.K. (t. I–V) — Tor.Un. (t. I) — Warsz.Un. (t. I–VI)