Nazwisko i imię:
(Kościuszki kopiec).
Tytuł:
Obwieszczenie. (Inc.: „Komitet zarządzaiący budową mogiły Tadeusza Kosciuszki, zważając ileby dogodnieyszą było rzeczą ofiarowane dni robocze na gotowiznę zamienić...”).
Miejsce i rok wydania:
B. m. b. r. (Kraków, 1821),
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 1 nl. Tytuł nagłówkowy. — Pod tekstem: Działo się na posiedzeniu Komitetu d. 25. Kwietnia 1821; podp.: prezes Franciszek Paszkowski i sekretarz Konstanty Majeranowski. Arch.Krak.
Całość:
(Kościuszki kopiec).
Obwieszczenie. (Inc.: „Komitet zarządzaiący budową mogiły Tadeusza Kosciuszki, zważając ileby dogodnieyszą było rzeczą ofiarowane dni robocze na gotowiznę zamienić...”).
B. m. b. r. (Kraków, 1821),
w 4ce, str. 1 nl.
Tytuł nagłówkowy. — Pod tekstem: Działo się na posiedzeniu Komitetu d. 25. Kwietnia 1821; podp.: prezes Franciszek Paszkowski i sekretarz Konstanty Majeranowski.
Arch.Krak.