Nazwisko i imię:
Kościół katedralny we Włocławku.
Opis/komentarz:
obacz Jung Kazimierz (Katedra 1900); Łuszczkiewicz Władysław (Katedra 1883); Monumenta Dioeceseos Wladislaviensis t. XIV (1897); Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce t. VI zesz. IV (1900).
Całość:
Kościół katedralny we Włocławku.
obacz Jung Kazimierz (Katedra 1900); Łuszczkiewicz Władysław (Katedra 1883); Monumenta Dioeceseos Wladislaviensis t. XIV (1897); Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce t. VI zesz. IV (1900).