Nazwisko i imię:
Kościół w Wielkiej Woli.
Opis/komentarz:
ob. Wiadomość o słynącym łaskami obrazie (1900).
Całość:
Kościół w Wielkiej Woli.
ob. Wiadomość o słynącym łaskami obrazie (1900).