Nazwisko i imię:
Kościół we wsi Wielenin.
Opis/komentarz:
ob. Tarczyński Hipolit B. (O księdzu Adamie Durskim 1887).
Całość:
Kościół we wsi Wielenin.
ob. Tarczyński Hipolit B. (O księdzu Adamie Durskim 1887).