Nazwisko i imię:
Kościół w Tursku.
Opis/komentarz:
ob. Basiński Tomasz (Dzieje cudownego obrazu 1882).
Całość:
Kościół w Tursku.
ob. Basiński Tomasz (Dzieje cudownego obrazu 1882).