Nazwisko i imię:
Kościół w Tumie pod Łęczycą.
Opis/komentarz:
ob. Łuszczkiewicz Władysław (1879); Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce t. I zesz. IV (1879).
Całość:
Kościół w Tumie pod Łęczycą.
ob. Łuszczkiewicz Władysław (1879); Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce t. I zesz. IV (1879).