Nazwisko i imię:
Kościół w Tenczynku.
Opis/komentarz:
ob. Kleczkowski Antoni (Święte pamiątki Krakowa 1883); Smoczyński Wincenty (Dzwony 1891, Kopia 1880).
Całość:
Kościół w Tenczynku.
ob. Kleczkowski Antoni (Święte pamiątki Krakowa 1883); Smoczyński Wincenty (Dzwony 1891, Kopia 1880).