Nazwisko i imię:
Kościół Temidy (wiersz).
Opis/komentarz:
ob. Wągrowski Marcin (1807).
Całość:
Kościół Temidy (wiersz).
ob. Wągrowski Marcin (1807).