Nazwisko i imię:
Kościół św. Wojciecha w Rudzie pod Wieluniem.
Opis/komentarz:
ob. Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce t. IV zesz. IV (1891).
Całość:
Kościół św. Wojciecha w Rudzie pod Wieluniem.
ob. Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce t. IV zesz. IV (1891).