Nazwisko i imię:
Kościół Karmelitów w Pożajściu pod Kownem.
Opis/komentarz:
ob. Wilczyński Jan Kazimierz (Album malownicze Serya 4ta Poszyt drugi poz 84).
Całość:
Kościół Karmelitów w Pożajściu pod Kownem.
ob. Wilczyński Jan Kazimierz (Album malownicze Serya 4ta Poszyt drugi poz 84).