Nazwisko i imię:
Kościół kolegiacki św. Marcina w Opatowie.
Opis/komentarz:
ob. Bulletin international de l'Académie des Sciences de Cracovie (1897); Łuszczkiewicz Władysław (1896, L'église collégiale de Saint-Martin 1897); Sprawozdania Komisji do Badania Historji Sztuki w Polsce t. VI zesz. I (1900).
Całość:
Kościół kolegiacki św. Marcina w Opatowie.
ob. Bulletin international de l'Académie des Sciences de Cracovie (1897); Łuszczkiewicz Władysław (1896, L'église collégiale de Saint-Martin 1897); Sprawozdania Komisji do Badania Historji Sztuki w Polsce t. VI zesz. I (1900).