Nazwisko i imię:
Kościółśw. Jadwigi w Nowym Porcie.
Opis/komentarz:
ob. Feier der Grundsteinlegung (1857).
Całość:
Kościółśw. Jadwigi w Nowym Porcie.
ob. Feier der Grundsteinlegung (1857).