Nazwisko i imię:
Kościół N. Maryi Panny w Mohylowie nad Dniestrem.
Opis/komentarz:
ob. Krzyżanowski Stanisław (1867).
Całość:
Kościół N. Maryi Panny w Mohylowie nad Dniestrem.
ob. Krzyżanowski Stanisław (1867).